4X4 OFF-ROAD FROM RUSSIA

Offerte

Drodzy klienci!
Nadszedł ten moment aby zmienić ceny na nasze usługi remontów i budowy pojazdów. Ceny te trzymaliśmy na tym samym poziomie od mniej więcej 2016 roku ale nie jest to dalej możliwe.
Szczegóły nowego cennika już wkrótce, jednak już możemy powiedzieć że ceny wzrosną o co najmniej 20-30%.
Mając na uwadze że część z Państwa prowadzi z nami rozmowy lub zastanawia się nad zleceniem nam różnych usług, informujemy że stary cennik zachowujemy do 15 grudnia 2021. Od 16 grudnia będzie już obowiązywał nowy, dużo droższy. Liczba takich zleceń w starej cenie które możemy jeszcze przyjąć jest ograniczona.
Powodów zmiany nie trzeba nikomu tłumaczyć, tym bardziej że nie robiliśmy tego od ponad 5 lat.
 
Dear customers!
The time has come to change the prices of our vehicle repair and construction services. We have kept these prices on the same level since about 2016, but this is no longer possible.
Details of the new price list will be available soon, but we can already say that prices will increase by at least 20-30%.
Bearing in mind that some of you are talking to us or considering ordering us various services, we would like to inform you that we will keep the old price list until December 15, 2021. From December 16, a new, much more expensive one will apply. The number of such orders at the old price that we can still accept is limited.
The reasons for the change do not need to be explained to anyone, especially since we have not done it for over 5 years.

Z

 

 

 

 

 

Aktuelle Infos zu Tarmot 4x4