UNIQUE VEHICLES

OFERTA

Co oferujemy?

 

 

TARMOT 4x4 - Unique Vehicles

PL (english version below)

Nasze strony w mediach społecznościowych > https://www.facebook.com/TARMOT4X4, https://www.instagram.com/tarmot4x4/, https://www.youtube.com/user/TARMOTTV,

Zajmujemy się profesjonalną realizacją renowacji, modyfikacji oraz personalizacji pojazdów samochodowych, szczególnie tych 4x4 ale nie tylko. W każdej chwili prowadzimy kilka poważnych projektów. Dysponujemy ekipą składającą się z 15 osób o szerokim spectrum umiejętności – są to mechanicy, elektrycy samochodowi, blacharze, slusarze, lakiernicy. Umożliwia nam to spełnienie różnych, częśto nietypowych zleceń. Staramy się realizować wszystko na miejscu, możliwie ograniczając korzystanie z usług firm zewnętrznych. Ma to zapewnić przede wszystkim jakość i pełną kontrolę procesu zleconego przez klienta. Wszystkie nasze realizacje objęte są gwarancją, rozliczamy się z klientem zawsze poprzez pełną fakturę VAT lub paragon. Działamy już 30 lat, mamy za sobą setki projektów i w większości stałą obsadę od początku. Nie obiecujemy że będziemy najtańsi oraz że zrealizujemy projekt od ręki (w tej chwili średni czas oczekiwania to około rok-półorej) ale naszą ofertę kierujemy do tych którym naprawdę zależy na efekcie końcowym.

Poznaj nas bliżej:

 

- pełen zakres usług w tym  renowacja samochodów Mercedes klasy G, Suzuki (wszystkie modele 4x4), Jeep, Nissan Patrol i innych, terenowych, miltarnych

- renowacje i naprawa samochodów marki Honker i innych produkcji polskiej (Facebook > https://www.facebook.com/Polskie4x4)

- budowa pojazdów na zamówienie, poważne modyfikacje itd

- sprzedaż części i akcesoriów do samochodów terenowych, wyposażenia offroad itd.

 

Lakiernia - kompleksowe usługi lakiernicze

Blacharnia - kompleksowe usługi w zakresie napraw powypadkowych

 

 Warsztat - Naprawy, tuning, modyfikacja i renowacja samochodów, przede wszystkim o terenowych ale nie tylko. Pełen zakres usług również blacharstwo, lakiernictwo, elektryka. Wykonujemy również usługi specjalne jak montaż wyposażenia dodatkowego, konstruowanie i wykonanie zderzaków stalowych, bagażników dachowy itd. Montujemy instalacje LPG.

Samochody z USA:

- specjalizacja w pojazdach marek  Ram 1500 i 2500, Fordy serii F, Jeep Wrangler, Ford Bronco, Hummer H1 / H2 / H3 itp

- import na zamówienie nowych i używanych samochodów z  rynku USA i Kanady

- renowacje samochodów klasycznych

- budowa i produkcja klasycznych samochodów wykorzystujących współczesne podzespoły (np klasyczny Ford Mustang z silnikiem ze współczesnego modelu, samochody w stylu "Max-Max"). Projekty te powstają w ramach naszej marki TreXmoT

- budowa pojazdów wyprawowych w oparciu o vany z napędem 4x4 min. z serri E marki FORD.

- możliwość pełnej adaptacji do potrzeb, tuningu, napraw powypadkowych itd

- import jednostek napędowych i podzespołów napędowych do tzw. swapów do innych pojazdów

- części zamienne i akcesoria do tuningu pojazdów 4x4, pickup

 

Samochody z Francji:

- renowacja klasycznych modeli samochodów Citroen

- import i sprzedaż części do klasycznych modeli Citroena

-  naprawy i przeglądy

 

Samochody z Niemiec:

- naprawa, renowacja i tuning samochodów Mercedes G

- naprawa i renowacja old timerów i youngtimerów marki BMW, MERCEDES

 

Samochody z Japonii

- wszystkie usługi związane z samochodami marki Nisaan Patrol, Suzuki (modele 4x4), Toyota (modele 4x4) i inne

 

Samochody z Rosji:

- marki Łada Niva, UAZ, GAZ (ciężarowe  i dostawcze), URAL (głównie model NEXT)

- budowa nowych, klasycznych modeli jak UAZ 469B / UAZ 452

- budowa pojazdów wedle dowolnej konfiguracji, również z niefabrycznymi silnikami (np UAZ z silnikiem  V8 i automatyczną skrzynią biegów) czy innymi elementami układu napędowego (mosty napędowe itd). Odbywa się to w ramach marki TreXmoT

- renowację klasycznych modeli UAZ do standardu współczesnych wersji

- renowacja samochodów URAL do standardu URAL Next wraz z wymianą jednostek napędowych na produkcji zachodniej

- części zamienne i akcesoria tuningowe do samochodów terenowych z Rosji > www.sklep.tarmot4x4.pl , https://www.facebook.com/UAZPL

- remonty i modernizacje samochodów GAZ 69, GAZ 67 itp

 

Samochody produkcji Polskiej:

- renowacje samochodów Tarpan, Honker, Żuk, Nysa, Syrena, Warszawa, Fiat 126P i inne

 

TreXmoT - marka specjalnie zmodyfikowanych samochodów dla szczególnych pasjonatów.

ENGLISH VERION

Our social media pages> https://www.facebook.com/TARMOT4X4, https://www.instagram.com/tarmot4x4/, https://www.youtube.com/user/TARMOTTV,

We deal with professional renovation, modification and personalization of motor vehicles, especially 4x4 ones, but not only. We are running some serious projects at any time. We have a team of 15 people with a wide spectrum of skills - they are mechanics, car electricians, tinsmiths, locksmiths, painters. This allows us to fulfill various, sometimes unusual orders. We try to do everything on the spot, limiting the use of external companies' services as much as possible. This is to ensure, above all, the quality and full control of the process ordered by the client. All our projects are covered by a guarantee, we always settle accounts with the client through a full VAT invoice or receipt. We have been operating for 30 years, we have hundreds of projects behind us and mostly a permanent cast from the beginning. We do not promise that we will be the cheapest and that we will implement the project immediately (at the moment, the average waiting time is about a year-and-a-half) but we address our offer to those who really care about the end result.

Get to know us closer:

-full range of services, including restoration of Mercedes G-class, Suzuki (all 4x4 models), Jeep, Nissan Patrol and other off-road and military cars

- renovation and repair of Honker cars and other Polish production (Facebook> https://www.facebook.com/Polskie4x4)

- custom vehicle construction, major modifications, etc.

Workshop - Repairs, tuning, modification and restoration of cars, mainly off-road, but not only. The full range of services also includes sheet metal work, varnishing, electrics. We also provide special services such as installation of additional equipment, construction and production of steel bumpers, roof racks, etc. We install LPG installations.

Cars from the USA: - specialization in vehicles of the Ram 1500 and 2500, F-series, Jeep Wrangler, Ford Bronco, Hummer H1 / H2 / H3, etc. - import to order of new and used cars from the US and Canadian markets - renovation of classic cars - construction and production of classic cars using modern components (eg classic Ford Mustang with an engine from a modern model, cars in the "Max-Max" style). These projects are created under our TreXmoT brand- construction of expedition vehicles based on vans with 4x4 drive, min. with the serri E by FORD. - the possibility of full adaptation to the needs, tuning, post-accident repairs, etc. - import of drive units and drive components for the so-called swaps to other vehicles - spare parts and accessories for tuning 4x4 vehicles, pickup truck

Cars from Russia: - Lada Niva, UAZ, GAZ (trucks and vans), URAL (mainly the NEXT model) - construction of new, classic models like the UAZ 469B / UAZ 452 - construction of vehicles according to any configuration, also with aftermarket engines (e.g. UAZ with a V8 engine and automatic transmission) or other elements of the driveline (driving axles, etc.). This is done under the TreXmoT brand - restoration of classic UAZ models to the standard of modern versions - renovation of URAL cars to the URAL Next standard along with replacement of drive units of Western production